Tư cách cư trú(visa) “Hoạt động văn hóa”

Tư cách cư trú(visa) “Hoạt động văn hóa”

Các hoạt động áp dụng cho visa này Các hoạt động thực hiện nghiên cứu chuyên biệt về các hoạt động học thuật hoặc nghệ thuật không liên quan đến thu nhập, văn hóa hoặc nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản hoặc để đạt được những điều này dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, ngoại trừ các hoạt động được liệt kê trong phần đào tạo.)
Ví dụ bao gồm các nhà nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản.
Thời gian lưu trú 3 năm, 1 năm, 6 tháng hoặc 3 tháng

Các giấy tờ cần nộp khác nhau tùy thuộc vào hoạt động bạn dự định thực hiện tại Nhật Bản. Vui lòng kiểm tra bên dưới.

    1. Khi một người nước ngoài muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây (1) hoặc (2)(1) Khi cố gắng tham gia vào các hoạt động học thuật hoặc nghệ thuật không liên quan đến thu nhập;
      (2) Khi cố gắng thực hiện nghiên cứu chuyên biệt về văn hóa hoặc nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản

 

  1. Khi một người nước ngoài tìm cách tiếp thu một nền văn hóa hoặc nghệ thuật đặc biệt của Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia.

 

Theo Cục quản lý XNC Nhật Bản.
Link gốc

Sharing
READ  Tư cách cư trú(visa) "nghệ thuật"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *