Tư cách cư trú(visa) “Thực tập sinh kỹ năng”

Tư cách cư trú(visa) “Thực tập sinh kỹ năng”

  hoạt động áp dụng Ví dụ có thể áp dụng Thời gian lưu trú
Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật số 1a Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Khoản 1 của Luật Liên quan đến đào tạo thực tập sinh kỹ thuật phù hợp và bảo vệ thực tập sinh kỹ thuật (sau đây gọi là “Luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật”) (Lưu ý) (Giới hạn đối với những quy định liên quan đến loại hình doanh nghiệp cá nhân đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 2, Đoạn 2, Khoản 1 của Đạo luật Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật.) thực tập sinh kỹ thuật Thời hạn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định (trong phạm vi không quá một năm)
Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật số 1 b Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận (Lưu ý) Các hoạt động được đào tạo và tham gia vào công việc liên quan đến kỹ năng, v.v.
Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật số 2a Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận (Lưu ý) Các hoạt động tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng, v.v. dựa trên Thời hạn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định (không quá hai năm)
Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật số 2 b Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận (Lưu ý) Các hoạt động tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng, v.v. dựa trên
Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật số 3a Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận (Lưu ý) Các hoạt động tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng, v.v. dựa trên Thời hạn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định (không quá hai năm)
Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật số 3 b Kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật quy định tại Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận (Lưu ý) Các hoạt động để tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng, v.v. dựa trên

(Lưu ý) Trong trường hợp thay đổi đã được chấp thuận theo các quy định tại Điều 11, Đoạn 1 của Đạo luật Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật, thì thay đổi sau thay đổi đó.

Ghi chú về đơn đăng ký (Vui lòng kiểm tra trước khi nộp đơn.)

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách điền vào đơn đăng ký, các tài liệu cần thiết, v.v.,Trung tâm thông tin tổng hợp thường trú nước ngoàiXin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  ĐT: 0570-013904 (điện thoại IP, từ nước ngoài: 03-5796-7112)
 • Người nộp đơn là người nước ngoài muốn nhập cảnh và cư trú tại Nhật Bản.
 • Mẫu đơn có thể được tải xuống từ trang này,Cục xuất nhập cảnh khu vựcTôi có giấy tờ mặc dù.
 • Có thể sử dụng các mẫu đơn đăng ký, v.v. được đăng ở đây bằng cách in chúng trên cột số 4 của Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản A.
  Vui lòng in mỗi mặt một tờ (không in cả hai mặt).
 • Tất cả các chứng chỉ được cấp tại Nhật Bản phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp.
 • Nếu các tài liệu nộp bằng tiếng nước ngoài, vui lòng đính kèm bản dịch (tiếng Nhật).
 • Theo nguyên tắc chung, tài liệu đã nộp không được trả lại. Nếu bạn muốn lấy lại bản gốc của tài liệu khó lấy lại, vui lòng yêu cầu điều này tại thời điểm nộp đơn.
 • Xin lưu ý trước rằng các tài liệu không được liệt kê trên trang này có thể được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong quá trình xem xét sau khi bạn đã nộp đơn đăng ký.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Đây là ứng dụng nếu bạn muốn mới nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú này.

Các tài liệu cần nộp
 1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1 bản
  Bạn có thể tải xuống từ bên dưới.
  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (PDF: 300KB)
  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Excel: 143KB)
 1. Ảnh 1 lá (Ảnh đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ địnhvà đính kèm nó vào đơn đăng ký và gửi nó)
  * Nếu đơn đăng ký được thực hiện bằng cách sử dụng ảnh không phù hợp và không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chụp lại ảnh.
 1. Phong bì tự ghi địa chỉ (phong bì cỡ tiêu chuẩn có ghi rõ địa chỉ và dán tem trị giá 404 yên (đối với thư bảo đảm đơn giản)) 1 bản sao
 1. Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận theo Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật (nếu một thay đổi đã được công nhận theo quy định tại Điều 11, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, sẽ có sau khi thay đổi). Bản sao thông báo phê duyệt kế hoạch và đơn xin phê duyệt 1 bản
  * Giới hạn đối với những người có tình trạng cư trú liên quan đến đơn đăng ký tương ứng với loại hình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật được quy định trong từng mục của Điều 2, Đoạn 2 và Đoạn 4 của Đạo luật Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật Bản sao của thông báo chứng nhận kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và đơn đề nghị cấp chứng chỉ liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đối với hoạt động đào tạo thực tập sinh kỹ thuật loại hình doanh nghiệp cá nhân).

Khi ai đó không phải là người nộp đơn nộp các tài liệu ứng tuyển (Đối với những người có thể gửi hồ sơ ứng tuyển, vui lòng kiểm tra trang này.) để xem liệu người đó có thể gửi đơn đăng ký hay không,Cần xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân của người đến nộp hồ sơ (CMND công ty, v.v.).

Nếu tên trên Giấy chứng nhận đủ tư cách và tên trên hộ chiếu khác nhau, có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành các thủ tục, chẳng hạn như xác nhận từng thủ tục trước khi nhập cảnh.Vui lòng nộp hộ chiếu (bản sao hộ chiếu) tại thời điểm nộp đơn..

 

Giới thiệu về tầm soát bệnh lao

Đối với những người có quốc tịch Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nepal và Myanmar và đến Nhật Bản với tư cách cư trú trung và dài hạn, khi họ đã sẵn sàng, họ sẽ có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện tại quê hương của họ. Nộp giấy chứng nhận không mắc bệnh lao do cơ sở y tế được chính phủ chỉ định cấp,Kiểm tra bệnh lao trước khi nhập cảnhđược lên kế hoạch thực hiện.
* Những người có giấy phép tái nhập cảnh và những người có thể xác nhận rằng nơi cư trú hiện tại của họ ở một quốc gia hoặc khu vực khác với quốc gia mục tiêu sẽ không đủ điều kiện.
Ngày bắt đầu cho mỗi quốc gia mục tiêu sẽ được thông báo khoảng ba tháng trước ngày bắt đầu tương ứng thông qua trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Để biết thêm thông tin,Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.)Mời các bạn xem

Đơn xin phép thay đổi tư cách lưu trú

Đây là ứng dụng dành cho những người đã ở Nhật Bản và muốn thay đổi nội dung hoạt động của mình và tham gia vào các hoạt động thuộc tư cách lưu trú này.
Nếu bạn có ý định tham gia vào các hoạt động thuộc các tư cách cư trú khác (nếu bạn có ý định chuyển từ Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật số 1 sang Số 2, hoặc từ Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật số 2 sang Số 3), vui lòng đăng ký sớm càng tốt.Nếu bạn không tham gia vào các hoạt động dựa trên tình trạng cư trú ban đầu của bạn, tư cách cư trú của bạn có thể bị thu hồi..

Các tài liệu cần nộp
 1. Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú 1 bản
  Bạn có thể tải xuống từ bên dưới.
  Đơn xin thay đổi tình trạng cư trú (PDF: 289KB)
  Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú (Excel: 136KB)
 1. Ảnh 1 lá (Ảnh đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ địnhvà đính kèm nó vào đơn đăng ký và gửi nó)
  * Nếu đơn đăng ký được thực hiện bằng cách sử dụng ảnh không phù hợp và không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chụp lại ảnh.
  * Các bạn dưới 16 tuổi không cần nộp ảnh. Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi tình trạng cư trú của mình thành tình trạng cư trú không đủ tiêu chuẩn là cư dân trung và dài hạn, bạn không cần phải nộp ảnh.
 1. Xuất trình hộ chiếu và thẻ cư trú của bạn
 1. Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận theo Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật (nếu một thay đổi đã được công nhận theo quy định tại Điều 11, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, sẽ có sau khi thay đổi). Bản sao thông báo phê duyệt kế hoạch và đơn xin phê duyệt 1 bản
  * Giới hạn đối với những người có tình trạng cư trú liên quan đến đơn đăng ký tương ứng với loại hình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật được quy định trong từng mục của Điều 2, Đoạn 2 và Đoạn 4 của Đạo luật Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật Bản sao của thông báo chứng nhận kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và đơn đề nghị cấp chứng chỉ liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đối với hoạt động đào tạo thực tập sinh kỹ thuật loại hình doanh nghiệp cá nhân).
 1. Giấy chứng nhận thuế cư trú (hoặc miễn thuế) và giấy nộp thuế (trong đó mô tả tổng thu nhập và tình trạng nộp thuế trong năm) mỗi loại 1 bản
  * Được cấp bởi văn phòng phường, tòa thị chính hoặc văn phòng chính phủ của thành phố nơi bạn sinh sống kể từ ngày 1 tháng 1.
  * Miễn là giấy chứng nhận cho thấy cả tổng thu nhập hàng năm và trạng thái nộp thuế của bạn (cho dù bạn đã nộp thuế hay chưa), thì một trong hai sẽ làm được.
  * Nếu bạn mới đến Nhật Bản, hoặc bạn đã chuyển đi, hoặc nếu văn phòng phường, văn phòng thành phố hoặc văn phòng của bạn không cấp, vui lòng liên hệ với văn phòng xuất nhập cảnh khu vực gần nhất.
READ  Thủ tục là gì? Hồ sơ xin việc cần những gì?

Khi ai đó không phải là người nộp đơn nộp các tài liệu ứng tuyển (Đối với những người có thể gửi hồ sơ ứng tuyển, vui lòng kiểm tra trang này.) để xem liệu người đó có thể gửi đơn đăng ký hay không,Cần phải xuất trình tài liệu chứng minh danh tính của người nộp đơn (giấy chứng nhận đại diện ứng dụng, bản sao hộ khẩu, v.v.).

 

Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú

Đây là ứng dụng dành cho những người đã ở Nhật Bản với tư cách lưu trú này và muốn tiếp tục các hoạt động của tư cách lưu trú này.

Các tài liệu cần nộp
 1. Đơn xin gia hạn lưu trú 1 bản
  Bạn có thể tải xuống từ bên dưới.
  Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú (PDF: 289KB)
  Đơn xin Gia hạn Thời gian Lưu trú (Excel: 135KB)
 1. Ảnh 1 lá (Ảnh đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ địnhvà đính kèm nó vào đơn đăng ký và gửi nó)
  * Nếu đơn đăng ký được thực hiện bằng cách sử dụng ảnh không phù hợp và không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chụp lại ảnh.
  * Các bạn dưới 16 tuổi không cần nộp ảnh. Ngoài ra, nếu bạn không phải là cư dân trung và dài hạn nộp đơn xin gia hạn hoặc nếu bạn muốn gia hạn thời gian lưu trú từ ba tháng trở xuống, bạn không cần phải có ảnh.
 1. Xuất trình hộ chiếu và thẻ cư trú của bạn
 1. Giấy chứng nhận thuế cư trú (hoặc miễn thuế) và giấy nộp thuế (trong đó mô tả tổng thu nhập và tình trạng nộp thuế trong năm) mỗi loại 1 bản
  * Được cấp bởi văn phòng phường, tòa thị chính hoặc văn phòng chính phủ của thành phố nơi bạn sinh sống kể từ ngày 1 tháng 1.
  * Miễn là giấy chứng nhận cho thấy cả tổng thu nhập hàng năm và trạng thái nộp thuế của bạn (cho dù bạn đã nộp thuế hay chưa), thì một trong hai sẽ làm được.
  * Nếu bạn mới đến Nhật Bản, hoặc bạn đã chuyển đi, hoặc nếu văn phòng phường, văn phòng thành phố hoặc văn phòng của bạn không cấp, vui lòng liên hệ với văn phòng xuất nhập cảnh khu vực gần nhất.

Khi ai đó không phải là người nộp đơn nộp các tài liệu ứng tuyển (Đối với những người có thể gửi hồ sơ ứng tuyển, vui lòng kiểm tra trang này.) để xem liệu người đó có thể gửi đơn đăng ký hay không,Cần phải xuất trình tài liệu chứng minh danh tính của người nộp đơn (giấy chứng nhận đại diện ứng dụng, bản sao hộ khẩu, v.v.).
* Về phản hồi đối với thực tập sinh kỹ năng tạm thời không về nước trong đợt đào tạo thực tập sinh kỹ năng thứ ba do tình hình bất ổn tại Myanmar, bấm vào đây[Tư liệu: PDF】làm ơn nhìn vào. Ngoài ra, tại thời điểm nộp đơn, lời giải thích (Mẫu tham khảo (Word),Ví dụ mô tả (PDF)) cần phải nộp.

 

Đơn xin phép để có được tư cách cư trú

Ứng dụng này dành cho những người đã cư trú tại Nhật Bản và muốn có được tư cách cư trú này.

Các tài liệu cần nộp
 1. Đơn xin phép xin tư cách lưu trú: 1 bản
  Bạn có thể tải xuống từ bên dưới.
  Đơn xin phép để có được tư cách cư trú
  Đơn xin phép để có được tư cách cư trú
 1. Ảnh 1 lá (Ảnh đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ địnhvà đính kèm nó vào đơn đăng ký và gửi nó)
  * Nếu đơn đăng ký được thực hiện bằng cách sử dụng ảnh không phù hợp và không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chụp lại ảnh.
  * Các bạn dưới 16 tuổi không cần nộp ảnh. Ngoài ra, bạn không cần phải nộp ảnh nếu bạn muốn có được tư cách cư trú không đủ tiêu chuẩn là cư dân trung và dài hạn.
 1. Tài liệu quy định cho từng loại sau: 1 bản sao
  (1) Những người đã thôi quốc tịch Nhật Bản: Giấy tờ chứng minh quốc tịch
  (2) Những người không phải (1) cần có tư cách cư trú: Giấy tờ xác nhận lý do
  (Khi gửi tài liệu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi tài liệu khác với tài liệu được quy định bởi pháp lệnh của Bộ Tư pháp và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể bỏ qua việc gửi tài liệu được quy định bởi pháp lệnh của Bộ Tư pháp. Vui lòng liên hệ với trung tâm thông tin.)
 1. Xuất trình hộ chiếu của bạn
 1. Đào tạo thực tập sinh kỹ thuật liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đã được công nhận theo Điều 8, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật (nếu một thay đổi đã được công nhận theo quy định tại Điều 11, Đoạn 1 của Đạo luật đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, sẽ có sau khi thay đổi). Bản sao thông báo phê duyệt kế hoạch và đơn xin phê duyệt 1 bản
  * Giới hạn đối với những người có tình trạng cư trú liên quan đến đơn đăng ký tương ứng với loại hình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật được quy định trong từng mục của Điều 2, Đoạn 2 và Đoạn 4 của Đạo luật Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật Bản sao của thông báo chứng nhận kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và đơn đề nghị cấp chứng chỉ liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ thuật đối với hoạt động đào tạo thực tập sinh kỹ thuật loại hình doanh nghiệp cá nhân).
 1. Giấy chứng nhận thuế cư trú (hoặc miễn thuế) và giấy nộp thuế (trong đó mô tả tổng thu nhập và tình trạng nộp thuế trong năm) mỗi loại 1 bản
  * Được cấp bởi văn phòng phường, tòa thị chính hoặc văn phòng chính phủ của thành phố nơi bạn sinh sống kể từ ngày 1 tháng 1.
  * Miễn là giấy chứng nhận cho thấy cả tổng thu nhập hàng năm và trạng thái nộp thuế của bạn (cho dù bạn đã nộp thuế hay chưa), thì một trong hai sẽ làm được.
  * Nếu bạn mới đến Nhật Bản, hoặc bạn đã chuyển đi, hoặc nếu văn phòng phường, văn phòng thành phố hoặc văn phòng của bạn không cấp, vui lòng liên hệ với văn phòng xuất nhập cảnh khu vực gần nhất.

Khi ai đó không phải là người nộp đơn nộp các tài liệu ứng tuyển (Đối với những người có thể gửi hồ sơ ứng tuyển, vui lòng kiểm tra trang này.) để xem liệu người đó có thể gửi đơn đăng ký hay không,Cần phải xuất trình tài liệu chứng minh danh tính của người nộp đơn (giấy chứng nhận đại diện ứng dụng, bản sao hộ khẩu, v.v.).

 

Thông báo bắt buộc đối với những người hiện đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách cư trú này

Tài liệu tham khảo

Để xem tài liệu pdf,chương trình đọc file PDF trên máy tínhMở trong cửa sổ mớibắt buộc.
Nếu nó không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

 

 

Theo Cục quản lý XNC Nhật Bản.
Link gốc

Sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *