Tư cách cư trú “cư trú dài hạn”

Tư cách cư trú “cư trú dài hạn”

Để đối phó với việc ban hành “Luật sửa đổi một phần Bộ luật Dân sự”, bao gồm việc hạ thấp độ tuổi trưởng thành, v.v., “trẻ vị thành niên” được quy định trong mỗi mục của Thông báo cư trú dài hạn 

số 6 sẽ được thay đổi từ độ tuổi dưới 20. Hiện tại đã được đổi thành dưới 18 tuổi và được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.
Sau ngày đó, những người từ 18 tuổi trở lên sẽ không thể nhập cảnh mới vào Nhật Bản với tư cách lưu trú “Cư trú dài hạn” là “trẻ vị thành niên / chưa lập gia đình”.

Ngoài ra, không có tác động nào đối với những người đã có tư cách lưu trú “cư trú dài hạn” và đã rời Nhật Bản với giấy phép tái nhập cảnh (bao gồm cả giấy phép tái nhập cảnh đặc biệt).

Căn cứ vào các quy định tại Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, xác định tình trạng được liệt kê trong cột dưới của cột cư trú dài hạn của Bảng Phụ lục 2 của Đạo luật (Bộ Thông báo Tư pháp số 132 năm 1990)) Những người thuộc diện cư trú này
Người được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép cư trú trong một thời gian nhất định vì lý do đặc biệt Ví dụ bao gồm người tị nạn tái định cư, người Nhật thế hệ thứ ba và người Nhật còn lại ở Trung Quốc.
READ  Tư cách cư trú(visa) "Thực tập sinh kỹ năng"

4 Người nước ngoài (người nộp đơn) là “thường trú nhân”, “thường trú nhân dài hạn”, “vợ / chồng của công dân Nhật Bản, v.v.”, “vợ / chồng của thường trú nhân, v.v.” hoặc “thường trú nhân đặc biệt.” Nếu bạn là một đứa trẻ vị thành niên và chưa lập gia đình đang sống với

Tài liệu tham khảoCác trường hợp được phép thay đổi tư cách cư trú từ “Vợ / chồng hoặc Con của Công dân Nhật Bản” hoặc “Vợ / chồng hoặc Con của Thường trú nhân” sang “Cư trú dài hạn” đã được cấp hoặc không được cấp

Theo Cục quản lý XNC Nhật Bản.
Link gốc

Sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *