Lại tiếp tục xuất hiện lỗi của bản Windows 10 October Update. Người dùng Windows liên tục gặp lỗi từ Microsoft. Theo một bài viết trên Reddit, nhiều người dùng Microsoft Windows đang phàn nàn rằng phiên bản Windows Pro của họ tự động hạ cấp xuống Windows 10 Home mà không có bất kỳRead More →