Gilad Cohen, Đại sứ Israel tại Nhật Bản (Ảnh cung cấp của Đại sứ quán) [PR] Vào tháng 9 năm 2020, Israel đã ký một văn bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Điều gì đằng sau phongRead More →