googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Chúng tôi vẫn còn nhớ như in rằng vào tháng 5 năm nay, người ta phát hiện ra rằng thông tin như Sổ đăng ký thường trú cơ bản của tất cả công dân của thành phố Kamaishi, tỉnh Iwate, đã bị giới chức thànhRead More →

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Chúng tôi vẫn còn nhớ như in rằng vào tháng 5 năm nay, người ta phát hiện ra rằng thông tin như Sổ đăng ký thường trú cơ bản của tất cả công dân của thành phố Kamaishi, tỉnh Iwate, đã bị giới chức thànhRead More →