Nhằm mục đích phân loại nội dung cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo chủ đề sau này, AnonyViet House yêu cầu mọi thành viên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm. Lưu ý: Mọi hashtag phải bắt đầu bằng anonyviet_ (giống như namespace) để tránh ảnh hưởng của hashtagRead More →