Chào các bạn, AnonyViet có nhận thêm một số admin mới với điều kiện thực tập sinh. Có nghĩa là họ đang là học sinh và đang học kiến thức lập trình. Họ muốn viết tool gì đó trong quá trình học và được nhận phản hồi từ người dùng.Read More →