Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ = Kasumigaseki, Tokyo googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã thông báo vào ngày 14 rằng Nhật Bản sẽ tham gia vào Khảo sát Quốc tế vềRead More →

Tòa thị chính Koriyama, tỉnh Fukushima googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, ngày 14 thông báo rằng có một sai lầm trong việc giao hai đứa trẻ cho những người giám hộ khác nhau tại một trung tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận trongRead More →

Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em của thành phố Saitama googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Nên đổi tên Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em hay nên giữ lại? Vào ngày 15, hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợiRead More →

Sổ tay sức khỏe cha mẹ-con của thành phố Komaki, tỉnh Aichi googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Cuốn “Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em” được trao cho tất cả những người đã thông báo có thai. Đây là lần xem xét đầu tiên trong khoảng 10 năm,Read More →