Trụ sở chính của Google tại California, tháng 9 năm 2019, AP googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘kijinaka_rect’); }); [PR] Vào ngày 14, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc đã ban hành lệnh đính chính đối với Google và Meta (trước đây là Facebook) tại Hoa Kỳ vìRead More →