Các mẫu ngữ pháp N2 tiếng Nhật tổng hợp cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT. Phần 1 (あ~お) | Phần 2 (か~こ) | Phần 3 (さ~そ) | Phần 4 (た~と) | Phần 5 (な~の) | Phần 6 (は~ほ) | Phần 7 (ま~も) | Phần 8 (や~よ, わ~ん) ĐểRead More →

NHỮNG TRANG WEB TỰ HỌC TIẾNG NHẬT HAY NHẤT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU JAPANESE FOR BEGINNERS 初心者向けの日本語初級 Introduced by SAROMA LANGUAGE 1 ERIN HỌC TIẾNG NHẬT Trang web tiếng Anh: https://www.erin.ne.jp/en/ Trang web tiếng Nhật: https://www.erin.ne.jp/jp/ Dung lượng: 25 bài, học qua video và các tài liệu kèm theo Ngoài ra:Read More →

Cách nói tôn kính, cách nói khiêm nhường, cách nói lịch sự trong tiếng Nhật Trang web nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Honorific_speech_in_Japanese Tóm lược và chuyển ngữ tiếng Việt: SAROMA JCLASS Ví dụ: 前当社に行きました。Mae tousha ni ikimashita. → 先日御社に参りました。 Senjitsu, onsha ni mairimashita. (Dạng khiêm nhường) 見ましたか。 Mimashita ka? → ご覧になりましたか。 Goran ni narimashita ka?Read More →

Thông báo quan trọng Post chuyển tên này là “Phần 1”, đã có post chuyển tên “Phần 2 – Chuyển tên Việt sang tên Nhật – Công cụ và ví dụ“, các bạn đừng comment vào bài post này nữa vì sẽ phải “Tải thêm ….” rất nhiều lần mớiRead More →